Dịch vụ phân tích mẫu lõi tiêu chuẩn

GIỚI THIỆU

Dịch vụ phân tích mẫu lõi tiêu chuẩn được cung cấp từ năm 1978 tới nay cho toàn bộ các nhà thầu dầu khí hoạt động ở Việt Nam. Dịch vụ bao gồm các chỉ tiêu chính như: lấy mẫu và bảo quản mẫu ngoài giàn khoan, chụp cắt lớp vi tính mẫu, đo phổ Gamma, xẻ mẫu, khoan mẫu, chụp ảnh mẫu dưới điều kiện ánh sáng cực tím và ánh sáng thường, đổ mẫu bảo tàng, đo độ bão hòa bằng Dean stark, chiết rửa mẫu, sấy mẫu, đo tỷ trọng hạt, đo độ rỗng và độ thấm ở điều kiện có áp suất nén hông hoặc điều kiện phòng thí nghiệm.
Dịch vụ này đã được thực hiện trên tất cả các đối tượng chứa như đá trầm tích, đá móng hay đá carbonate, cung cấp những số liệu chính xác, kịp thời cho các nhà thầu dầu khí.

NĂNG LỰC

– Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đồng bộ được đặt tại Lô E2b-5, đường D1, khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh;
– Các thiết bị, máy móc chuyên dụng để thực hiện dịch vụ như: Máy đo phổ Gamma, máy xẻ mẫu, máy khoan mẫu, phòng chụp ảnh mẫu, hệ thống Dean Stark, hệ thống chiết rửa mẫu Soxhlet, tủ sấy mẫu, cân phân tích, máy đo tỷ trọng hạt, máy đo độ rỗng, máy đo độ thấm theo phương pháp dòng ổn định và dòng không ổn định;
– Các máy móc thiết bị được kiểm định và hiệu chuẩn định kỳ, các thí nghiệm được tuân theo các quy trình chuẩn đã được ban hành.

KINH NGHIỆM

– Cung cấp dịch vụ lấy mẫu ngoài giàn khoan và phân tích mẫu lõi tiêu chuẩn cho các giếng khoan của công ty ExxonMobil;
– Phân tích mẫu lõi tiêu chuẩn cho công ty Cửu Long JOC với hàng ngàn mẫu lấy từ các mỏ: Sư Tử Trắng, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng;
– Phân tích hàng chục ngàn mẫu cho các công ty như: JVPC, Murphy, HLHV JOC, PVEP POC, ENI, Talisman, Idemitsu, Vietgazprom, Rosnef, …

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

ThS. Nguyễn Hồng Minh
Email: minhnh@vpi.pvn.vn
Di động: +84 902555186
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5168
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn