Phân tích tính chất sản phẩm dầu thô

GIỚI THIỆU

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cung cấp dịch vụ phân tích và thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM, ISO, UOP, TCVN, GOST và các tiêu chuẩn đã được công nhận khác cho hàng loạt sản phẩm:
– Các sản phẩm lọc dầu (xăng, DO, FO, nhiên liệu máy bay, …);
– Dầu nhờn, dầu máy biến thế, dầu thủy lực, …;
– Các sản phẩm hydrocacbon khác.
Các chỉ tiêu phân tích:
– Tỷ trọng (ASTM D1298, D4052, Picnomet);
– Hàm lượng tro (ASTM D482);
– Điểm chảy (ASTM D97, D5853);
– Cặn cacbon (ASTM D189);
– Thành phần nhóm Hydrocacbon (ASTM D6730);
– Điểm chớp cháy (ASTM D56/D92/D93);
– Độ nhớt (ASTM D445);
– Hàm lượng thủy ngân (UOP938);
– Hàm lượng Niken, Vanadi (ASTM D 5708);
– SARA (ASTM D1319-D2007);
– Chưng cất (ASTM D86).
Và nhiều chỉ tiêu khác.

NĂNG LỰC

Đội ngũ các chuyên gia, nhân lực giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm, phân tích mẫu chuyên sâu đối với sản phẩm dầu thô và sản phẩm dầu khí.
Phòng thí nghiệm hiện đại đạt tiêu chuẩn VILAS 17025.

KINH NGHIỆM

Hơn 40 năm kinh nghiệm cung cấp thành công nhiều dịch vụ phân tích mẫu cho các nhà máy lọc dầu, các công ty khai thác dầu khí ở Việt Nam (Vietsovpetro, JOC, POC), các công ty kinh doanh dầu khí, dầu nhờn,…

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

TS. Nguyễn Huỳnh Anh
Email: anhnguyenh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 906 567 572
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5657
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn