Phân tích dầu thô

GIỚI THIỆU

Phân tích chi tiết tính chất dầu thô (Crude oil assay) bao gồm toàn bộ tính chất dầu thô và những phân đoạn sản phẩm theo khoảng sôi thu được từ chưng cất điểm sôi thực (TBP). Crude oil assay được khách hàng sử dụng cho việc thiết kế nhà máy lọc dầu hoặc tiếp thị và kinh doanh dầu thô. Dữ liệu crude oil assay có thể giúp các nhà máy lọc dầu tối ưu hóa các quy trình công nghệ của nhà máy.
Quá trình chưng cất khí quyển và chưng cất chân không theo ASTM D2892 và ASTM D5236, cung cấp các phân đoạn cất và cặn, hoàn toàn tương tự như một quy trình lọc dầu thực tế. Phân tích tính chất chung của dầu thô cung cấp dữ liệu bao gồm hàm lượng lưu huỳnh, hàm lượng nitơ, độ nhớt, đặc tính ở nhiệt độ thấp và hàm lượng kim loại. Phân đoạn cất và cặn cũng được phân tích để cung cấp dữ liệu tính chất lý hóa chi tiết của chúng. Phân tích chi tiết thành phần hydrocacbon khí hòa tan trong dầu thô được tách ra cũng được thực hiện.
Tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, việc phân tích dữ liệu dầu thô có thể đi từ cơ bản đến chi tiết (tính chất chung của dầu thô, mức độ cơ sở, trung bình và chi tiết).

NĂNG LỰC

Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích mẫu chuyên sâu đối với mẫu dầu thô và các phân đoạn sản phẩm dầu thô.
Trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn và được công nhận theo VILAS 17025.

KINH NGHIỆM

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, VPI đã cung cấp dịch vụ phân tích và xây dựng Bảng tính chất chi tiết của dầu thô cho các công ty khai thác, các công ty dầu khí, các nhà máy lọc dầu (Vietsovpetro, JOC, POC), các đơn vị kinh doanh sản phẩm dầu mỏ.
VPI tự hào là đơn vị được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ định xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dầu khí Việt Nam bao gồm toàn bộ các loại dầu thô, condensate tại Việt Nam.

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

TS. Nguyễn Huỳnh Anh
Email: anhnguyenh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 906 567 572
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5657
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn