Hóa phẩm khử dầu (VPI-HUD)

GIỚI THIỆU

Hóa phẩm khử dầu (Deoiler) VPI-HUD được sản xuất trên cơ sở copolymer 2-propenamit và dầu khoáng dùng để xử lý nước thải tại các giàn khai thác dầu khí. Đây là hóa phẩm khử dầu thế hệ mới nhất, với ưu điểm ít độc hại đối với môi trường, phân cực tốt, giảm độ bền của lớp màng chất hoạt động bề mặt, tăng khả năng kết tụ các hạt dầu, làm tăng quá trình phân tách pha dầu khỏi pha nước, tạo thuận lợi cho công đoạn thu hồi dầu và nước thải sau khi xử lý có hàm lượng dầu nhỏ hơn 40 mg/l, phù hợp với quy định về hàm lượng dầu trong nước thải công nghiệp.

NĂNG LỰC

– Đội ngũ các chuyên gia, nhân lực giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm hóa phẩm tại phòng thí nghiệm, tại giàn khai thác, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý hóa phẩm tại các giàn công nghệ trung tâm, tàu FPSO;
– Phòng thí nghiệm hiện đại đạt tiêu chuẩn VILAS 17025;
Cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, phối trộn hóa phẩm tại Lô E2b-5, đường D1, khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM;
– Viện Dầu khí Việt Nam luôn sẵn sàng cung cấp hóa phẩm khử dầu tại các giàn khai thác dầu khí cho các công ty, liên doanh khai thác dầu khí trong và ngoài nước.

KINH NGHIỆM

– Đã cung cấp cho Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro;
– Đã thử nghiệm thành công tại giàn Sông Đốc (PVEP POC).

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

TS. Nguyễn Huỳnh Anh
Email: anhnguyenh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 906 567 572
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5657
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn